Ziyaretçi Defteri; Erdoğan AKSOY

312

Düne değin adını bile duymadığım önemli bir kültür ve eğitim merkezi konumundaki Siirt’in Aydınlar ilçesinin (Tillo) çeşitli yönlerini, bilgilenmemize ve görmemize sunan site yöneticilerine teşekkür ederim.

Site, özellikle İlçenin tarihi içinde kültürel ve coğrafi öğeleri yanında dini ve fen ilimleri konusunda yapılan çalışmaları (yapanlarıyla birlikte) belge ve eserleriyle sunulmuş olması; konular üzerinde ilgilenmek veya araştırma yapmak isteyenlere güzel bir yol gösterici durumunda.

Gönlüm ister ki İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Şeyh Hamza El-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Şeyh Sultan Memduh Hazretleri, Zemzem’il Hassa Hazretleri ve Tillo Mezarlığına defnedilmiş olan Mevlana Molla Ali Hz., Şeyh Hasan-Ül Fatirin Hz. , Şeyh İsmail Garip Hz., Şeyh Mustafa Kurdi Hz., Şeyh Abdulkadir-Sani Hz., Şeyh İbrahim Hakkı Hz., Derviş Osman Hz., Muhammed Sorahani Hz., Nurhamze Hz. İle ilgili bilimsel toplantı, bildiri ve makalelerinin çoğaltılması.

Kısa süre içinde incelediğimi belirttiğim site bilgilerinin ışığı altında üniversitelerin, yerel kurum ve kuruluşların hatta devletin katkıları ile bu yerleşkenin ve bu günlere gelinmesinde katkıda bulunanların eserleriyle birlikte yeni bulgular elde etmek için özen ve gayret gösterilmesini öneririm.

Yurdumuz çok büyük olduğundan ve öğrenmeye yardımcı olan şekil ve resimler gibi birde Tillo’nun harita ile yerinin gösterilmesi yararlı olacaktır.

Saygılarımla.

Erdoğan AKSOY
Emekli Matematik Öğretmeni
Keşan