Asa – Menteke

209

Gökyüzünü seyrederken çene altından başa destek olmak, başını koyarak dinlenmek, düşünmek, ve bu asanın baş tarafındaki deliğinden alanı tek yıldıza bakmak için kullanmıştır.

-Beşyüzlük Zikir Tesbihi

-Doksan Dokuzluk Büyük Tesbih

Doksan Dokuzluk Büyük Tesbih, Beşyüzlük Zikir Tesbihinin fihristidir.

Beşyüzlüğün her bitiminde bu tesbihin bir tanesi ekilir.