Gök Küresi ve Sehbası

230

Tillo semti merkez olmak üzere mevsimleri, önemli yıldızları ve burçların yerlerini gösterir. İbrahim Hakkı Hz. tarafından yapılmıştır. Gök ekvatoru ile dünyanın takip ettiği yolu (Samanyolu) net şekilde çizmiş olup bu iki hattın kesişmelerinde gece ve gündüz eşit olmaktadır. Hocasına yaptığı türbenin güneş olayı bu zamanlara denk gelmektedir. Yeni dilde bu noktalara ekinoks noktaları denilmektedir.